Liep u lichamelijke schade op door de fout van een ander, door een verkeersongeval, door een arbeidsongeval, door een vechtpartij, door een defect aan een product of verloor u een dierbare door de fout van een derde, dan is de kans reëel dat u uw schade kan verhalen op de aansprakelijke persoon, vennootschap of overheid.

Wanneer u lichamelijke schade heeft geleden, is het in de eerste plaats belangrijk dat u de correcte medische zorgen krijgt. Een discussie over de aansprakelijkheid voor uw schade lost uw medisch probleem immers niet op. De realiteit is echter dat de kosten snel oplopen door de medische zorgen waar u nood aan heeft: ziekenhuisopnames, medicatie, dure nabehandelingen, prothesen, aanpassingen aan uw woning, …

Heeft u een vraag over letselschade die u opliep,
aarzel dan niet om ons te contacteren.
Contacteer ons

Naast deze directe financiële gevolgen van uw letsel, is er bovendien ook nog uw eventuele loonverlies, uw morele schade, het verlies van uw waarde in het huishouden, genoegenschade, esthetische schade, …

Wij bekijken samen met u eerst het aansprakelijkheidsvraagstuk om te bepalen wie voor wat aansprakelijk kan worden gesteld. Indien een ingebrekestelling geen resultaat oplevert, wordt een procedure gevoerd voor de bevoegde rechter.

Vervolgens wordt de schade begroot, eventueel na de aanstelling van een deskundige. Hierbij verliezen wij geen enkel aspect van de door u geleden schade uit het oog.

Tenslotte zorgen wij voor de omzetting van de door u geleden lichamelijke schade in bedragen die we kunnen vorderen van de aansprakelijke partij. De berekeningswijzen op basis van de indicatieve tabellen of via kapitalisatie, de vele rechtspraak, renteberekeningen enz… die daarbij aan bod komen hebben na bijna 15 jaar ervaring voor ons geen geheimen meer.

Gelet op onze subspecialisatie in arbeidsongevallen, bouwden wij bij arbeids(weg)ongevallen waarbij een derde aansprakelijke is betrokken, een ruime ervaring op in de gelijktijdige behandeling van zowel de procedure in wet voor de arbeidsrechtbank (tegen de arbeidsongevallenverzekeraar) als de procedure in gemeen recht (tegen de derde aansprakelijke partij) teneinde ook de vergoedingen te bekomen die niet door de arbeidsongevallenverzekeraar worden betaald.

Voor het nastreven van vergoeding voor uw schade kan u vaak beroep doen op de rechtsbijstandsverzekering die zit vervat in uw familiale verzekeringspolis of die u afzonderlijk afsloot. Dit maakt dat u niet zelf dient in te staan voor de kosten van een advocaat en/of bepaalde (medische) deskundigen. U kan steeds zelf uw advocaat kiezen.

Het gebeurt vaak dat u als slachtoffer een dadingsvoorstel tot vergoeding ontvangt van de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij. Laat dit voorstel steeds controleren door een specialist met de nodige kennis ter zake. Al te vaak blijkt immers dat dergelijke voorstellen onaanvaardbaar zijn.
Contacteer ons