Het ereloon vormt de vergoeding voor de prestaties die de advocaat in uw dossier levert. De kantoorkosten slaan op kosten voor de opening van een dossier, briefwisseling en dactylografie, kopieën, faxen, e-mails en verplaatsingskosten. Andere kosten kunnen slaan op rolrechten, kosten van een gerechtsdeurwaarder of een deskundige, enz.

Al tijdens de eerste consultatie worden heldere afspraken gemaakt over zowel de erelonen als de kosten die zullen worden aangerekend.

Deze afspraken worden ook schriftelijk bevestigd per mail na de eerste consultatie of bij het overmaken van de eerste voorschotfactuur.

Wat het ereloon betreft, wordt standaard met een uurtarief gewerkt. Dit tarief varieert tussen 125,00 euro en 175,00 euro per gepresteerd uur (excl. btw) en is afhankelijk van het feit of u particulier dan wel een KMO bent, van de vereiste specialisatie van de advocaat, van de spoedeisendheid van de procedure, van de moeilijkheidsgraad en van de inzet van het geschil.

Bovenop het afgesproken uurtarief kan, afhankelijk van het resultaat, een succes fee worden aangerekend.

In bepaalde dossiers kan worden afgeweken van voormelde uurtarieven of kan met een forfait worden gewerkt.

In alle communicatie met onze cliënten streven we naar transparantie,
ook over onze erelonen en kosten.

Onze kantoorkosten worden per eenheid aangerekend. De gehanteerde tarieven worden steeds schriftelijk meegedeeld. Andere kosten zoals rolrechten en kosten van een gerechtsdeurwaarder worden aangerekend aan de reële kostprijs.

Na het openen van uw dossier zal een eerste voorschotfactuur worden bezorgd teneinde de eerste prestaties en kosten te dekken. Vervolgens zullen naargelang de prestaties oplopen, bijkomende voorschotten worden aangerekend. Indien u dat wenst kan u op elk ogenblik om een tussentijdse afrekening vragen.

Bij elke tussentijdse afrekening en/of eindafrekening ontvangt u een gedetailleerd overzicht van de geleverde prestaties (met vermelding van de datum waarop de prestatie werd verricht, de duur van de prestatie en de inhoud van deze prestatie) evenals van de aangerekende kosten.

Het kantoor behandelt geen pro deo-zaken.

Heeft u nog vragen over onze manier van aanrekenen van erelonen en kosten, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.

Heeft u een vraag?
Contacteer ons